Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 18 marca 2023 r. | Data wejścia w życie 18 marca 2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę ZUPBADURA Group sp. z o.o. (zwaną dalej Administratorem), ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica, Polska, e-mail: info@zupbadura.eu, tel.: +48746379400, w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej ( https://www.zupbadura.eu ).

• SERWIS:

Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji przez Administratora, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy nie korzystać z Serwisu. Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i zamieścimy zmienioną Politykę prywatności na stronie internetowej Serwisu, dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY:

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe dotyczące użytkownika:

  • • Imię i nazwisko
  • • E-mail
  • • Numer telefonu
  • • Adres firmowy

JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE:

Zgromadzone o Państwu informacje będziemy wykorzystywać do następujących celów:

  • • Marketingowych/promocyjnych
  • • Gromadzenia informacji zwrotnych od klientów
  • • Support
  • • Informacji dla Administratora
  • • Komunikacji w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w innym celu, poprosimy go o zgodę i wykorzystamy informacje o użytkowniku dopiero po otrzymaniu jego zgody, a następnie tylko w celu (celach), na który udzielił zgody, chyba że prawo będzie wymagało innego postępowania.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo będą one potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce Prywatności. Może być konieczne zachowanie pewnych informacji przez dłuższy czas, np. w celu przechowywania zapisów / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie spraw prawnych, zapobieganie oszustwom itp. Szczątkowe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadna nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

PRAWA:

Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do dostępu i sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania wszelkich zgód, których udzieliłeś nam na przetwarzanie Twoich danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz takie inne prawa, które mogą być istotne w świetle obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres info@zupbadura.eu. Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.

 
Należy pamiętać, że jeśli nie zezwolą nam Państwo na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofają zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, mogą Państwo nie mieć dostępu do naszych usług.
 

• BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczeństwo Państwa informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Państwa informacji. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam Państwo przekazują i w związku z tym, czynią to na własne ryzyko.

KONTAKT:

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych, które są u nas dostępne, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@zupbadura.eu. Zajmiemy się Państwa zastrzeżeniami zgodnie z obowiązującym prawem.

COOKIES:

Aby strona działała poprawnie, czasami konieczne jest umieszczenie na Państwa urządzeniu niewielkich plików danych, zwanych cookies. Informacje o stosowanych rodzajach plików cookies przekazujemy Państwu w formie banera (okna) oraz poniżej w niniejszym dokumencie. W przypadku niektórych rodzajów plików cookies wymagana jest Państwa zgoda, którą mogą Państwo w każdej chwili zmienić lub odwołać, określając swoje preferencje w banerze (oknie). Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie ze wszystkich rodzajów plików cookies, Państwa zgoda będzie ważna do 12 miesięcy, chyba że zmienią ją Państwo wcześniej. Pliki cookies przechowują informacje, których Serwis może potrzebować do:

  • • dostosowywania się do sposobów, w jakie użytkownicy z niego korzystają,
  • • zbierania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak: jakie strony zostały odwiedzone, jakie elementy zostały pobrane oraz dane dotyczące nazwy domeny dostawcy usług internetowych lub kraju pochodzenia odwiedzającego,
  • • popularyzowania Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
  •  

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  • • „podstawowe” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług serwisu. Umożliwiają dostęp do danych tylko dla niezbędnych podstawowych operacji. Dane udostępniane stronom trzecim tylko w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa witryny i działania na Twoim urządzeniu;
  • • „zaawansowane” pliki cookies, umożliwiające dostęp do danych w celu personalizacji treści i optymalizacji witryny. Dane udostępniane stronom trzecim mogą być wykorzystywane do śledzenia Ciebie i przechowywania Twoich preferencji dotyczących tej witryny;
  • • „pełne” pliki cookies, umożliwiające dostęp do danych w celu zwiększenia trafności reklam i mediów. Dane udostępniane stronom trzecim mogą być wykorzystywane do śledzenia Cię w tej i innych odwiedzanych witrynach.

Ponadto, używane przez nas pliki cookies można podzielić na:

  • • Cookies sesyjne: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia;
  • • Cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.