Zrównoważony rozwój

Branża produkcyjna musi rozwijać się w sposób zrównoważony.

Znaczna liczba producentów osiąga znaczne korzyści finansowe i środowiskowe ze stosowania zrównoważonych praktyk biznesowych. Zrównoważona produkcja to wytwarzanie produktów poprzez ekonomicznie uzasadnione procesy, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, jednocześnie oszczędzając energię i zasoby naturalne. Zrównoważona produkcja zwiększa również bezpieczeństwo pracowników, społeczności i oraz jakość produktów.

Środowisko

Cechuje nas troska o środowisko naturalne. W branży produkcyjnej jest to kwestia skomplikowana, ale niezwykle ważna. ZUPBADURA nieustannie znajduje i implementuje rozwiązania, które ograniczają ilość wytwarzanych zanieczyszczeń.

Pracownicy

Firma gwarantuje swoim partnerom i klientom szczególną dbałość o bezpieczeństwo pracy, przestrzeganie zasad etycznego zatrudniania i respektowania praw pracownika. Konieczne jest, aby każdy przestrzegał zasad i wytycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym wokół siebie. Ponadto, w trosce o zdrowie pracowników, firma zapewnia ubezpieczenia medyczne oraz inne korzyści.

Jakość

Najwyższa jakość wytwarzanych w ZUPBADURA urządzeń jest dla nas kluczowa, dlatego każdy etap produkcji realizujemy ze starannością. Mamy pewność, że klient otrzymuje od nas produkt spełniający jego wszystkie wymagania, a wykonane w ZUBADURA maszyny są bezpieczne w użytkowaniu i wydajne w eksploatacji. Jakość produkcji jest jedną z najważniejszych wartości ZUPBADURA.

Projekty Unii Europejskiej

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są priorytetem wielu programów unijnych. Sprawdź, w jakich projektach wzięliśmy udział.